Algemeen
Informatiepunt op locatie

Medio/eind augustus zal er op locatie een informatiepunt worden ingericht. Het is vanaf dat moment mogelijk om een afspraak te maken met de verhuurmakelaar. Tot die tijd is de verhuurmakelaar telefonisch bereikbaar voor al uw vragen en/of hulp bij de inschrijving.

 

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De appartementen en stadswoningen in De Nieuwe Sint Jacob worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Kan ik de appartementen bezichtigen?

U bent vast erg nieuwsgierig hoe de appartementen er uit komen te zien! Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw en thans geldende corona-maatregels is het niet mogelijk om de appartementen zomaar te bezichtigen. Om toch een goed beeld te geven van het uiteindelijke resultaat, plaatsen wij op deze website impressie beelden en/of video’s.

Mocht er een kijkmogelijkheid georganiseerd worden op de bouw of bij een modelwoning, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrief. Zorg er dus voor dat u die ontvangt! Hier kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Oplevering: Wanneer worden de appartementen en woningen opgeleverd?

De verwachte oplevering is einde van het eerste kwartaal 2022. Vele professionals op de bouw zijn dagelijks bezig om deze mooie woningen op tijd op te kunnen leveren. Maar er kunnen onvoorziene omstandigheden zijn die de bouw vertragen. Hierbij kun je denken aan weersomstandigheden zoals harde wind of vorst, maar ook het aanleveren van afbouwmateriaal.

Wilt u graag weten hoe het er voor staat? Blijf dan op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Is het mogelijk om hulp te krijgen bij de verhuizing?

Het Centraal Beheer klushulpteam staat klaar om u te helpen met klussen die bij de verhuizing komen kijken. U kunt hierbij denken aan het leggen van de vloer of het schilderen van de wanden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de verhuurmakelaar.

Wat is de invloed van de maatregelen omtrent Corona op de bouw?

Op deze website vermelden wij de geplande oplevering van de woningen. Op dit moment verwacht de aannemer dat deze datum wordt gehaald. Echter, de opleverdatum kan door omstandigheden verzet worden, zoals bijvoorbeeld door het later aangeleverd krijgen van de bouwmaterialen of wanneer er verdere beperkende maatregelen door de overheid worden ingevoerd. Wij houden dit goed voor u in de gaten en wanneer u bij ons een woning wilt huren, informeren wij u uiteraard tijdig over de sleuteloverdracht.

Houd hier dus rekening mee wanneer u de huur opzegt of uw woning verkoopt.

Levensloopbestendig wonen, wat betekent dat?

Een levensloopbestendige woning is zo ontworpen en ingericht dat deze kan mee veranderen met uw woonbehoeftes. Alle appartementen zijn gelijkvloers en drempelvrij en daarmee uitermate geschikt als u in de toekomst bepaalde zorg nodig heeft.

Toetsing en inkomen
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te huren in De Nieuwe Sint Jacob?

Om in aanmerking te komen voor een appartement of stadswoning is het van belang dat u kunt voldoen aan de inkomensrichtlijnen. Als huurder moet u zelf aan deze richtlijnen voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat u geen negatieve BKR registratie heeft.

Zodra de verhuur start, kunt u het online inschrijfproces starten. Hier wordt gevraagd om gegevens over uw inkomen in te vullen. Aan de hand van de documenten die worden opgevraagd, wordt vervolgens gecontroleerd of u aan de inkomenseis voldoet.

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een woning te huren is het belangrijk dat u iedere maand de huur kunt betalen. Daarom zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld:

  • – Minimaal bruto maandinkomen van 3,5 x de maandhuurprijs;
  • – Gepensioneerden: minimaal bruto maandinkomen van 3 x de huurprijs per maand;
  • – Bij twee (gezins)inkomens telt het tweede inkomen voor 100% mee.

Eigen vermogen

Voldoet u met uw maandelijks inkomen niet (geheel) aan de gestelde inkomenseis dan mag u, uw eigen vermogen meetellen. Het is aan de verhuurder om te beoordelen of het eigen vermogen voldoende is om langdurig het tekort aan maandinkomen aan te vullen. Naast uw eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.

Ik laat een koopwoning achter. Wat komt daar bij kijken?

Woont u momenteel in een koopwoning en wilt u graag verhuizen naar een huurwoning? Wij kunnen u ondersteuning bieden door u in contact te brengen met lokale verkoopmakelaars en financiële planners. Neem voor meer informatie hierover contact op met de verhuurmakelaar.

Kan ik als uitzendkracht een woning in De Nieuwe Sint Jacob huren?

Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een vast dienstverband (minimaal 12 maanden). Het is dus niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een woning te huren in De Nieuwe Sint Jacob.

Kan ik als ondernemer een woning in De Nieuwe Sint Jacob huren?

Als ondernemer kunt u een woning huren als u minimaal 1 jaar een eigen onderneming heeft en aan de inkomensrichtlijnen voldoet. Er wordt gevraagd om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd.

Het is goed om te weten dat aan ondernemers een waarborgsom van 3 maanden de kale huur wordt gevraagd bij het sluiten van de huurovereenkomst. De waarborgsom moet voor de sleuteloverdracht in bezit zijn van de verhuurder.

Inschrijven
Toewijzing categorieën

Kandidaten met een leeftijd van 55 jaar of ouder kunnen voorrang krijgen bij een eventuele toewijzing.

Ik wil een appartement huren, wat moet ik doen?

De verhuur is gestart. U kunt zich via deze website inschrijven middels de button ‘direct inschrijven’ rechts bovenaan de website. Via de pagina ‘online inschrijven‘ en ‘video instructie‘ kunt u alle informatie terugvinden over het inschrijfproces.

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En waar kan ik mijn documenten uploaden?

De verhuur is gestart. Rechts bovenaan de website vind u een button met “direct inschrijven”. Vervolgens kunt u een account aanmaken voor “mijn omgeving”: een online dossier waarin u veilig uw gegevens en documenten kunt aanleveren.

Tot wanneer kan ik me inschrijven?

De eerste toewijzingsronde vindt in de derde week van augustus plaats. Om mee te gaan in de eerste toewijzing dient u vóór 16 augustus uw inschrijving compleet te maken. Na 16 augustus worden de dossiers beoordeeld en de geschikte kandidaten gematcht met de beschikbare woningen. U ontvangt dan uiterlijk eind augustus bericht over de toewijzing

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er is geen bemiddelingskosten/courtage. Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien u niet (volledig) aan de inkomenseisen voldoet of zelfstandig ondernemer bent.

Welke documenten dien ik aan te leveren?

Tijdens de inschrijving worden er documenten opgevraagd. Dit zijn voornamelijk documenten gerelateerd aan uw identiteit en uw inkomen. Welke documenten dit precies zijn, hangt dus af van uw persoonlijke situatie. Tijdens het inschrijfproces krijgt u hier meer uitleg over en ziet u in uw persoonlijk dossier welke documenten er worden gevraagd.

Download hier alvast een checklist voor jouw inkomenssituatie om te zien wat voor documenten er gevraagd kunnen worden.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn documenten voldoen aan de AVG richtlijnen?

Om identiteitsfraude tegen te gaan zijn er landelijke richtlijnen opgesteld voor het aanleveren van persoonlijke informatie. Dit houdt onder meer in dat uw BSN en pasfoto niet zichtbaar mogen zijn op de documenten die u aanlevert. Hiervoor kunt u gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid. Lees er hier meer over.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Zodra de verhuur van start gaat, krijgen alle geïnteresseerden de mogelijkheid om zich online in te schrijven voor hun droomwoning. Tijdens de inschrijving worden persoonsgegevens, informatie over uw inkomen en eventuele vaste maandlasten opgevraagd. Deze informatie wordt gebruikt om te controleren of u aan de inkomensrichtlijnen kunt voldoen. Ter ondersteuning van de ingevulde informatie, uploadt u de gevraagde documenten in uw dossier. Deze documenten tonen aan dat de door u ingevulde informatie klopt.

Lees hier meer over welke documenten gevraagd kunnen worden. Op deze pagina kunt u ook de documentenchecklist downloaden. In dit docment staat precies welke documenten we van u nodig hebben tijdens de inschrijving.

Geschikte kandidaten worden vervolgens gematcht met de beschikbare woningen. Dit gebeurt op basis van de ingevulde gegevens, uw voorkeurswoningen en eventuele toewijzingscategorieën die vooraf kenbaar worden gemaakt. Indien er meerdere geschikte kandidaten voor één woning zijn, wordt er een digitale loting ingezet om de voorlopige toewijzing te bepalen.

Wanneer hoor ik of ik een appartement toegewezen heb gekregen?

Op maandag 16 augustus 2021 sluit de inschrijfperiode voor de eerste toewijzingsronde. Dan worden alle dossiers beoordeeld. U ontvangt van ons medio augustus nader bericht per e-mail of de woning voorlopig aan u is toegewezen. Mochten na deze eerste inschrijving nog appartementen beschikbaar zijn, geldt vervolgens de volgorde van binnenkomst. Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren inclusief alle gevraagde bijlagen zullen in behandeling worden genomen.

Huren & voorwaarden
Wie mag een woning in De Nieuwe Sint Jacob huren en bewonen?

U kunt alleen een woning in De Nieuwe Sint Jacob huren wanneer u er zelf gaat wonen en u na verhuizing inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente waar de woning staat. Het is verboden om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van het huurcontract en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van het appartement.

Wat is de minimale huurtermijn?

U huurt voor minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand.

Is het schilderen van de kozijnen en wanden toegestaan?

De kozijnen en wanden zijn in een neutrale kleur afgewerkt. De wanden worden glad afgewerkt en gesausd opgeleverd. U mag de binnenkant van het appartement naar uw eigen smaak maken. Dus u mag de wanden schilderen of behangen. De aluminium buiten kozijnen en de metalen binnen kozijnen mogen niet worden geschilderd. Hetzelfde geldt voor de binnendeuren, ook deze mogen niet worden geschilderd. Tevens is het niet toegestaan om te boren in tegelwerk, vloeren, binnen- en buitenkozijnen. Houd er wel rekening mee dat wanneer u besluit het appartement te verlaten, deze in de oorspronkelijke staat moet worden terug gebracht. Vraag bij twijfel de vastgoedmanager wat hierin wel en niet is toegestaan.

Mag er een laminaatvloer gelegd worden in de woningen?

De woningen worden voorzien van vloerverwarming welke zowel kan verwarmen als koelen. Er worden zwevende dekvloeren toegepast. Voordat u een vloer aanschaft adviseren wij u goed te overleggen met uw vloerenleverancier welke vloerafwerking geschikt is.

Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?

Het is helaas niet toegestaan om de appartementen te huren met woningdelers. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

Is het toegestaan om huisdieren te houden?

U neemt natuurlijk uw trouwe viervoeter graag mee naar uw nieuwe woning. Mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere bewoners, is dit toegestaan. Zorg er dus voor dat uw huisdier geen overmatig lawaai maakt, niet ontsnapt en geen schade aan de woning en/of algemene ruimtes toebrengt.

Wat zijn de voordelen van huren?

Huren is zorgeloos en luxe. U weet namelijk waar u financieel aan toe bent. U heeft vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. U huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.

Daarnaast geniet u van een modern duurzaam huis, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur, en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor u klaar!

Kwaliteit & voorzieningen
Zijn de woningen voorzien van zonwering?

De woningen zijn niet voorzien van zonwering. Wel zijn er voor een deel van de woningen (gelegen aan / uitkijkend op de Plantage Westermanlaan en Plantage Muidergracht) aan de straatzijde voorbereidingen getroffen voor de aanleg van buitenzonwering. Om een goede eenduidige uitstraling, passend bij het gebouw, te behouden zijn er voorschriften aangaande buitenzonwering.

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De wanden in de gehele woning, met uitzondering van de technische ruimte, meterkast, toilet, gedeelte van de keuken en badkamer, worden glad afgewerkt en wit gesausd opgeleverd. De wanden zijn van beton of metalstud. In de woningen worden géén plinten toegepast. Boven het aanrechtblad in de keuken komt wit tegelwerk. Tegelwerk wordt aangebracht tot aan de onderkant van de afzuigkap (ca. 75 cm. hoog vanaf bovenkant aanrechtblad).

De plafonds worden voorzien van wit spuitwerk.

Hoe is het separaat toilet afgewerkt?

Het toilet is voorzien van een zwevend wandcloset en een fonteintje met toiletkraan. De vloertegels zijn antraciet/zwart en de wandtegels wit van kleur. De wanden in het toilet boven de tegels (vanaf ongeveer 1,35 meter hoog) hebben spuitwerk.

Hoe is de keuken afgewerkt en welke apparatuur zit er in?

De woningen zijn voorzien van luxe Keller keukens. De keukens zijn wit van kleur, hebben een composiet stenen aanrechtblad en zijn en voorzien van ATAG inbouwapparatuur zoals: inductiekookplaat, afzuigkap, koel-/vriescombinatie, combi-oven en vaatwasser. De meeste woningen hebben ipv een koel-/vriescombinatie een koelkast met vriesvakje. De keukenopstelling kan per woning verschillen en staat ingetekend op de plattegronden die vanaf start verhuur op de website zichtbaar zullen zijn.

Hoe is de badkamer ingericht en afgewerkt?

De woningen worden opgeleverd met een comfortabele badkamer voorzien van inloopdouche, toilet, (dubbele) wastafel en spiegel. Sommige woningen hebben naast het toilet in de badkamer nog een separaat toilet. De wandtegels in de badkamer en het toilet zijn wit van kleur en de vloertegels antraciet/zwart. De badkameropstelling kan per woning verschillen en staat ingetekend op de plattegronden die vanaf start verhuur op de website zichtbaar zullen zijn.

Hoe wordt de woning verwarmd?

De woningen worden voorzien van vloerverwarming welke zowel kan verwarmen als koelen. Alle woningen krijgen een warmtepomp met buiten-unit.

Hoe veilig is mijn woning in De Nieuwe Sint Jacob?

De woningen zijn gebouwd met extra aandacht voor veiligheid en voldoen aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk veilig wonen. Zo is uw woning voorzien van betere sloten en kunt u via de videofoon zien wie er aanbelt. Uw woning is uitgerust met slimme rookmelders, en de algemene ruimten voorzien van goede verlichting.

Hebben alle woningen een buitenruimte?

Iedere woning in De Nieuw Sint Jacob is voorzien van een eigen buitenruimte in de vorm van een balkon, loggia of terras. Een terras is alleen van toepassing bij enkele begane grond appartementen en grenst aan de gemeenschappelijke binnentuin. Op de plattegronden is terug te zien welke soort buitenruimte hoort bij welke woning.

Is er een afzuigsysteem in de appartementen aanwezig?

In de woningen wordt een mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning toegepast. Alle verblijfsruimtes worden voorzien van CO2 regeling.

Is er een aparte berging bij het appartement?

In De Nieuwe Sint Jacob bevinden zich géén bergingen in de onderbouw. Iedere woning heeft een inpandige berging. De bergruimte in de woningen zelf kan van grootte verschillen en staat aangegeven op de woningplattegronden.

Zijn er nog extra bergingen in de onderbouw?

Naast de berging in de woningen zijn er geen separate bergingen gerealiseerd in de onderbouw. De grootte van de inpandige bergingen kan per woning verschillen, deze staan aangegeven op de woningplattegronden. Voor stalling van fietsen zijn algemene fietsenbergingen gecreëerd.

Zijn er oplaadpunten beschikbaar voor mijn elektrische auto of fiets?

Er zijn een viertal ruimtes/plaatsen ingericht voor het stallen en laden van elektrische fietsen en scootmobiels (tegen betaling). De mogelijkheid voor het laden van elektrische auto’s is aanwezig. Bij de inschrijving via de website kunt u aangeven of u interesse heeft in het huren van een elektrische laadpaal. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de verhuurmakelaar.

Waar kunnen auto’s, fietsen en scootmobiels worden geparkeerd?

In de ondergrondse parkeergarage zijn parkeerplaatsen aanwezig voor bewoners van De Nieuwe Sint Jacob. Bij uw inschrijving kunt u aangeven of u interesse heeft om een parkeerplaats te huren. Afhankelijk van beschikbaarheid kan er een parkeerplaats worden toegewezen. Heeft u interesse in het huren van een tweede parkeerplaats dan zult u hiervoor op een wachtlijst worden geplaatst. In principe wordt er in aanvang uitgegaan van toewijzing van één parkeerplaats. Indien er parkeerplaatsen “over zijn” kan er worden overgegaan tot het eventueel toewijzen van een tweede parkeerplaats. De huurprijs van een parkeerplaats bedraagt € 175,00 per maand. De parkeerplaatsen zijn geen vaste parkeerplaatsen maar een zogenaamde “zwerfplekken”. Verder is er in de parkeergarage een gezamenlijke fietsenberging aanwezig. Deze fietsenberging is vanaf straatniveau met een fietsenlift bereikbaar. Tevens zijn er een viertal ruimtes/plaatsen ingericht voor het stallen en laden van elektrische fietsen en scootmobiels (tegen betaling). De mogelijkheid voor het laden van elektrische auto’s is aanwezig. Bij de inschrijving via de website kunt u aangeven of u interesse heeft in het huren van een elektrische laadpaal. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de verhuurmakelaar.

Waar kan ik mijn fiets en/of scootmobiel parkeren?

In de parkeergarage een gezamenlijke fietsenberging aanwezig.  Tevens zijn er een viertal ruimtes ingericht voor het stallen van scootmobiels.

Hoe energiezuinig is De Nieuwe Sint Jacob?

De appartementen in De Nieuwe Sint Jacob zijn gebouwd met extra aandacht voor duurzaamheid. Op het dak liggen zonnepanelen. De stroom die daarmee wordt opgewekt, wordt direct gebruikt voor centrale voorzieningen in het gebouw, bijvoorbeeld verlichting. Alle woningen krijgen een warmtepomp welke kan verwarmen en koelen. Alle woningen krijgen een CO2 gestuurde WTW unit en alle appartementen zijn goed geïsoleerd. Dit heeft verschillende voordelen. We dragen een steentje bij aan een beter milieu én de kosten voor bijv. verwarming vallen lager uit. Dat voordeel komt iedere maand terug!

Wonen & zorg
Welke diensten biedt Amstelring naast zorg nog meer?

Amstelring biedt via de ledenservice verschillende diensten en voorzieningen aan, met als doel uw leven nét dat beetje makkelijker maken. Van de professionele kapper aan huis tot een gezellig dagje uit en van hulp met de belastingen tot een kundige klusjesman. Mocht u daar meer over willen weten, kijk op de website van de ledenservice.

Is het appartement geschikt voor rollators en rolstoelen?

Ja, de woningen zijn drempelvrij. Ze zijn dus zoveel mogelijk ingericht op rollator en rolstoel vriendelijk gebruik.

Is een zorgindicatie nodig om van Amstelring zorg te krijgen?

Ja, Amstelring levert in De Nieuwe Sint Jacob zorg waarvoor een indicatie nodig is. Een indicatie is aan te vragen  door één van de volgende instanties:  de wijkverpleegkundige, uw huisarts of een andere verwijzer. Komt u in de appartementen van De Nieuwe Sint Jacob wonen en heeft u zorg nodig, dan begeleidt Amstelring u met al uw vragen en wordt in afstemming met het team van Amstelring bekeken of wij deze zorg bij u thuis kunnen leveren.

Waar kan ik terecht met vragen over zorg?
Met vragen over het zorgaanbod kunt u direct contact opnemen met Amstelring. Specifiek voor De Nieuwe Sint Jacob zijn er spreekuren ingericht:
Dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur 
Telefoonnummer: 020 – 756 00 30
Bent u in deze tijdvakken niet in de gelegenheid om telefonisch contact op te nemen? Dan kunt u ook tijdens andere tijden bellen of contact opnemen via de mail: denieuwesintjacob@amstelring.nl  
Waarom zijn sommige appartementen in de woningzoeker “paars gekleurd”?

Ieder appartement is levensloopbestendig. Dit betekent dat u met een (lichte) zorgvraag in principe in ieder appartement kunt wonen. Echter een aantal appartementen in De Nieuwe Sint Jacob is alvast gereserveerd voor mensen met een zorgvraag. Via de woningzoeker op de website en op de huurprijslijst kunt u zien welke woningen dit betreft. Heeft u een zorgvraag en/ of wilt u in aanmerking komen voor één van deze appartementen, dan adviseren wij u contact op te nemen met de verhuurmakelaar. Zij kunnen u verder helpen met de inschrijving.

Meer over Amstelring

Amstelring is specialist in ouderenzorg, -behandeling en -revalidatie. Dit gebeurt zo veel mogelijk bij mensen thuis en ook op de 22 Amstelring locaties. Amstelring is actief in Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Haarlemmermeer en omgeving. Op de van Amstelring website vindt u meer informatie.

Welke zorggerelateerde diensten en voorzieningen zijn beschikbaar in De Nieuwe Sint Jacob?

Zorgorganisatie Amstelring is verbonden aan De Nieuwe Sint Jacob en geeft u als (toekomstig) bewoner de mogelijkheid om zorg bij ons af te nemen. De zorg die wij aanbieden sluit aan op de zorgbehoeften die u op dat moment heeft. Van lichte tot intensieve zorg, erop gericht u zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

Amstelring levert de zorg vanuit de monumentale kapel, welke in het hart van het complex staat. Op deze plek komt tevens een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie.

Hierdoor is het voor ons mogelijk daadwerkelijk zorg dichtbij te kunnen realiseren. En mocht u, of uw partner, op een gegeven moment echt niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen door dementie, dan kunt u een plek aanvragen in de monumentale kapel. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van Amstelring