Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te huren?

Na de inschrijving worden de geschikte kandidaten gematcht met de beschikbare woningen. Maar wat is nu een geschikte kandidaat? Een belangrijke voorwaarde voor het huren in De Nieuwe Sint Jacob is dat u over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen, nu en in de toekomst. Daarom zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld en kijken we naar uw inkomenssituatie in de toekomst. Daarnaast is het noodzakelijk dat u geen negatieve BKR registratie hebt. Weet u niet zeker of u een negatieve BKR registratie hebt? Vraag dan uw gegevens op bij de BKR. Naast de BKR Credit Check kan ook een Sanctietoets onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor de nog beschikbare zorgwoningen geldt dat u moet voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen:
– u heeft een zorgindicatie
– u bent 70 jaar of ouder

Inkomenseis: 3,5 x huurprijs
Pensioen: 3 x huurprijs
Aantoonbaar langdurig inkomen
Geen negatieve BKR registratie

Inkomensrichtlijnen

Om ervoor te zorgen dat u iedere maand de huur kunt betalen en daarnaast ook uw andere (vaste) lasten kunt dragen, zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld. Om teleurstelling tijdens het inschrijfproces te voorkomen, kunt u zelf alvast uitrekenen of u aan deze richtlijnen kunt voldoen. Hierbij is het belangrijk dat u als huurder(s) zelf aan deze richtlijnen kunt voldoen. Een garantstelling van derden is vanwege extra risico’s niet toegestaan. Omdat de woningen in de vrije sector verhuurd worden, is het niet mogelijk om huursubsidie te ontvangen.

Inkomen uit loondienst: minimaal bruto maandinkomen van 3,5 keer de maandhuurprijs
Inkomen uit pensioen: minimaal bruto maandinkomen van 3 keer de maandhuurprijs
Een tweede inkomen telt hierbij voor 100% mee.

Hebt u eigen vermogen? Indien u over een eigen vermogen beschikt van minstens € 50.000,- en het van belang is om dit mee te tellen om aan de inkomensrichtlijnen te voldoen, rekenen we 10% van het vermogen mee als inkomen bovenop uw bruto jaarinkomen.

Download de checklist

Loondienst

Als u in loondienst bent is het belangrijk dat u een arbeidsovereenkomst hebt van minimaal 6 maanden, aangevuld met een intentieverklaring van uw werkgever om het contract daarna te verlengen. Om uw bruto maandinkomen te berekenen, kijkt u op uw salarisstrook naar uw bruto maandsalaris. Alle bedragen die op uw werkgeversverklaring worden vermeld tellen hierbij mee, dus ook vakantiegeld en een vaste bonus en dertiende maand indien van toepassing.

Uitkering of pensioen

Als u kunt aantonen dat u met uw uitkering structureel aan de inkomenseis kunt voldoen, telt deze mee als eerste of enige inkomen. Daarnaast telt een uitkering ook mee als het een 2e inkomen betreft. Studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen. Omdat pensioen onder een lager belastingtarief valt, is de inkomenseis voor gepensioneerden lager: 3 keer de maandhuur.

Ondernemers

Ook als ondernemer kunt u een woning huren in De Nieuwe Sint Jacob. U komt in aanmerking als u langer dan 1 jaar een eigen onderneming hebt en u netto winst voor belasting aantoonbaar aan de inkomenseis voldoet. Dit kunt u aantonen met een jaarrekening voor het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Goed om te weten: er wordt een waarborgsom van 3 maanden kale huurprijs gevraagd als u als ondernemer een woning gaat huren in De Nieuwe Sint Jacob.